Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας»

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για τα ακαδημαϊκά έτος 2022-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας», (ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4641/Β’/21-10-2020 ).

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς στον τομέα της Ψυχοακουστικής, της διάγνωσης και αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-με έμφαση στις Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, τη Σχιζοφρένεια, τη Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο