Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ακολουθεί η συνημμένη προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αρ. 189/12-05-2022, θέμα 30ο)

Μετάβαση στο περιεχόμενο