Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την
εισαγωγή είκοσι (20) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο