Συντήρηση πρασίνου του Α.Π.Θ. κατά το έτος 2008-2009

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη – 541 24 Θεσ/νίκη), προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση πρασίνου του Α.Π.Θ. κατά το έτος 2008-2009»

Το έργο συντίθεται από οικοδομικές ή πρασίνου εργασίες με προϋπολογισμό 614.543,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
1/08
Προϋπολογισμός: 
614€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Κυριακή, 8 Ιανουάριος, 2017 - 02:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996823
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: