Επαναπροκήρυξη Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας Αριθμ. 4/08

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη – 541 24 Θεσσαλο-νίκη), επαναπροκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση πρασίνου του Α.Π.Θ. κατά το έτος 2008-2009»
Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες: Ε. Τσιλιγκιρίδου, τηλ. 2310-996823, fax 2310 996810
Τμήμα Γραμματείας Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχ/σης

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
4/08
Προϋπολογισμός: 
614€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 6 Μάρτιος, 2008 - 02:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996823
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: