Συντήρηση διαφόρων κτιρίων του Α.Π.Θ. - Οικοδομικές και Η/Μ Εργασίες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη–541 24 Θεσσαλονίκη), προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό 3.000.000,00 Ευρώ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.468.548,59 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά)
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 979.032,38 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά)

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
5/08
Προϋπολογισμός: 
3€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 27 Μάρτιος, 2008 - 02:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 1 Απρίλιος, 2008 - 03:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996823
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: