Προμήθεια και τοποθέτηση ενός κυτταρομετρητή ροής για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες Τομέων και Τμημάτων Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Χημείας.»

Προμήθεια και τοποθέτηση ενός κυτταρομετρητή ροής για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες Τομέων και Τμημάτων Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Χημείας.

Αναλυτικά οι πληροφορίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
239/17-4-2008
Προϋπολογισμός: 
55€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 17 Απρίλιος, 2008 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 17 Απρίλιος, 2008 - 03:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996905
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: