Προμήθεια ενός συστήματος αποτελούμενο από: Έναν (1) αεριοχρωματογράφο με φασματογράφο μάζας και μία (1) γεννήτρια αζώτου, για την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τομέα Ανατομικής και Παθο

Προμήθεια ενός συστήματος αποτελούμενο από: Έναν (1) αεριοχρωματογράφο με φασματογράφο μάζας και μία (1) γεννήτρια αζώτου, για την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
241/15-4-2008
Προϋπολογισμός: 
79€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 15 Απρίλιος, 2008 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996874
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία