Δημοπράτηση της «Συντήρησης ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων του Α.Π.Θ. για 22 μήνες».

Δαπάνη ύψους χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων (1983ΣΕ04600000) για τη Δημοπράτηση της «Συντήρησης ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων του Α.Π.Θ. για 22 μήνες».

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
242/16-4-2008
Προϋπολογισμός: 
129€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 16 Απρίλιος, 2008 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996903
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία