Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες των κτιρίων του Α.Π.Θ.

Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες των κτιρίων του Α.Π.Θ. τύπου PANELS 180 M.M., τύπου RUNTALS 100 M.M., τύπου ΑΚΑΝ 200Τ.Μ.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
240/10-4-2008
Προϋπολογισμός: 
67€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 10 Απρίλιος, 2008 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996906
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία