Επανάληψη επαναπροκήρυξης περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας Αριθμ. Ε4/08

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη – 541 24 Θεσσαλο-νίκη), επαναπροκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση πρασίνου του Α.Π.Θ. κατά το έτος 2008-2009»
Το έργο συντίθεται από εργασίες πρασίνου με προϋπολογισμό 614.543,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
Ε4/08
Προϋπολογισμός: 
614€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 21 Μάρτιος, 2008 - 02:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
Ε. Τσιλιγκιρίδο
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: