Προμήθεια και τοποθέτηση 150 κάδων αποριμμάτων 75 λίτρων για τις ανάγκες του campus του Α.Π.Θ.

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εκατόν πενήντα (150) κάδων απορριμμάτων 75 λίτρων για τις ανάγκες του campus του Α.Π.Θ.», προϋπολογισμού 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31 Μαρτίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Δημοπρασιών στο υπόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» στην Πανεπιστημιούπολη (Τηλ. πληροφοριών 2310996823). Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του διαγωνισμού αυτός θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 7 Απριλίου 2008 την ίδια ώρα.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
7Π/08
Προϋπολογισμός: 
42€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 31 Μάρτιος, 2008 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996823, κα
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: