Προμήθεια, Αναγόμωση και Τοποθέτηση πυροσβετήρων διαφόρων τύπων σε κτίρια του ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια, Αναγόμωση και Τοποθέτηση πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων σε κτίρια του Α.Π.Θ.»
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 9749ΑΑ και έχει προϋπολογισμό 23.000,00 €, μαζί με τον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει από Επιτροπή στις 11-4-2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στο Γραφείο Δημοπρασιών στο υπόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» στην Πανεπιστημιούπολη.

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
8Π/08
Προϋπολογισμός: 
23€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 11 Απρίλιος, 2008 - 03:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996825
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: