Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

11/11

Προϋπολογισμός: 

300.00€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2012 - 02:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 17 Ιανουάριος, 2012 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310 996822
Προέλευση Διαγωνισμού

Ονομασία ή τίτλος φορέα: 

ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 13/12/2011 @ 15:13