ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 87/2015

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του Α.Π.Θ. που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης αριθμ. 87.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

87/2015

Προϋπολογισμός: 

30 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 20 Οκτώβριος, 2015 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τετάρτη, 21 Οκτώβριος, 2015 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 01/10/2015 @ 13:17