ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 92/2015

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών της προμήθειας.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ξυλείας – χρωμάτων – οικοδομικών - σιδηρουργικών και λοιπών υλικών και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ. όπως αναφέρονται στα παραρτήματα Α΄ και  Ε΄ της διακήρυξης αριθμ. 92/2015.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα αρχεία της Προκήρυξης και της Διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

92/2015

Προϋπολογισμός: 

73 252€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 12 Ιανουάριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 996871

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 15/12/2015 @ 9:56