ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 96/2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών της προμήθειας.

Περιγραφή: Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και στη συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών μηχανημάτων, του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα αρχεία της Προκήρυξης και της Διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

96/2016

Προϋπολογισμός: 

22 764€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 4 Απρίλιος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 5 Απρίλιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 991167

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 17/03/2016 @ 14:45