ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η απασχόληση επτά (7) εργαζομένων ως μοντέλα, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για την απρόσκοπτη διδασκαλία των μαθημάτων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ε.Ε.Τ, που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ και στο Παράρτημα Δ΄ της διακήρυξης αριθμ. 98/2016.  

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

98/2016

Προϋπολογισμός: 

33 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 9 Μάιος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 10 Μάιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 22/04/2016 @ 9:26