ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 101/2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 2ο πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών της προμήθειας.

Περιγραφή: Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και στη συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών μηχανημάτων, του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ (για τα είδη των ομάδων Ε΄, Ζ΄, ΣΤ΄, Ι΄ και ΙΑ΄ του διαγωνισμού 96/2016 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα).

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα αρχεία της Προκήρυξης και της Διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

101/2016

Προϋπολογισμός: 

7 315€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 31 Μάιος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τετάρτη, 1 Ιούνιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 996871

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 16/05/2016 @ 12:32