2ος πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός (Αρ. 101.2016) με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών μηχανημάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 101/2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 2ο πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών της προμήθειας.

Περιγραφή: Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και στη συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών μηχανημάτων, του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ (για τα είδη των ομάδων Ε΄, Ζ΄, ΣΤ΄, Ι΄ και ΙΑ΄ του διαγωνισμού 96/2016 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα).

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα αρχεία της Προκήρυξης και της Διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
101/2016
Προϋπολογισμός: 
7 315€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 31 Μάιος, 2016 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 1 Ιούνιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996871
Φαξ: 
+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία