Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Αρ. 360/2016) ανοικτής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα  Ε΄ της διακήρυξης αριθμ. 360/2016 για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του  Α.Π.Θ.  

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 53.941,75 € χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (66.348,35 € με ΦΠΑ, 23%).

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
360/2016
Προϋπολογισμός: 
66 348€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 13 Ιούνιος, 2016 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 17 Ιούνιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996871
Φαξ: 
+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία