ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών, Φαξ και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του ΑΠΘ.  

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται σε 78.605,45€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (96.684,70€ με ΦΠΑ, 23%).

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

361/2016

Προϋπολογισμός: 

96 685€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2016 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 24 Ιούνιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 996871

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 26/05/2016 @ 8:20