Προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διάθεση και απασχόληση ζωντανών μοντέλων, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 [από την 1-9-2016 μέχρι και τις 31-8-2017, επτά άτομα, για δέκα τρείς (13) εβδομάδες ανά εξάμηνο, για 3.640 ώρες εργασίας συνολικά], για την απρόσκοπτη διδασκαλία των μαθημάτων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής του προγράμματος σπουδών του παραπάνω Τμήματος που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στο Παράρτημα Δ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

102/2016

Προϋπολογισμός: 

26 612€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 11 Ιούλιος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 12 Ιούλιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 29/06/2016 @ 15:49