Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου/ων, συνολικού εμβαδού 350 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης + 10% για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στη Βεργίνα Ημαθίας.
Η Μίσθωση του/των ακινήτου/ων θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη και με δυνατότητα παράτασης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
369/2016
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996871
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία