Προκήρυξη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αρ.404/2017 "Για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ"

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 404/2017)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας δύο 2) ετών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
404/2017
Προϋπολογισμός: 
5800850.00€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 22 Ιανουάριος, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 26 Ιανουάριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία