ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 404/2017)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας δύο 2) ετών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

404/2017

Προϋπολογισμός: 

5800850.00€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος, 2018 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 20/12/2017 @ 13:58