Προκήρυξη Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 410/2018, με τίτλο «Ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
410/2018
Προϋπολογισμός: 
360000.00€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 7 Μάιος, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 11 Μάιος, 2018 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996903
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία