Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

410/2018

Προϋπολογισμός: 

360000.00€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 7 Μάιος, 2018 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 11 Μάιος, 2018 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 996903

F: 

2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 04/04/2018 @ 14:37