Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αρ. 414 για τη μίσθωση ενός ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Κινηματογράφου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 414/2018

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός ακινήτου, για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης ακόμη έξι (6) ετών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Κινηματογράφου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αρ. 414/2018, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 15.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
414/2018
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 29 Ιούνιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 2 Ιούλιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: