Προκήρυξη δημόσιου, μειοδοτικού, επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Κινηματογράφου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 417/2018
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό, επαναληπτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός ακινήτου, για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης ακόμη έξι (6) ετών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Κινηματογράφου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αρ. 417/2018, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 15.00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
417/2018
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 27 Ιούλιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: