Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 438/2019 για τη μίσθωση ενός ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ινστιτούτου «Κονφούκιος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 438/2019
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός ακινήτου, για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ινστιτούτου «Κονφούκιος».
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αρ. 438/2019, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 15.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
438/2019
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 22 Απρίλιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία