Πρόσκληση Σε Διαπραγμάτευεση αριθ. 157 - Χρώματα Και Αναλώσιμα Χρωμάτων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Χρωμάτων και Αναλωσίμων Χρωμάτων, για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ. (CPV 44192000-2 - Άλλα ποικίλα κατασκευαστικά υλικά), συνολικού προϋπολογισμού €2.776,00 χωρίς ΦΠΑ (3.442,24€ με ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
157/2019
Προϋπολογισμός: 
€3442.24
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 21 Νοέμβριος, 2019 - 09:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία