Πρόσκληση Σε Διαπραγμάτευση Για Τα Είδη Των Τμημάτων του διαγωνισμού με αριθμό 436/2019 για την: «Συντήρηση και Επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Π.Θ.»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για είδη των τμημάτων α/α :1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 του διαγωνισμού με αριθμό 436/2019 για την: «Συντήρηση και Επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.3/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.5/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GC-MS/MS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.6/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.7/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.8/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VIDEO EDITING WORKSTATION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 436.9/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.10/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TENSILE STRENGTH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.11/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.12/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΑΣΕΟΫΠΟΔΟΧΕΩΝ-TILT TEST

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.13/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (HOLTER ΡΥΘΜΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.14/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.15/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.17/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (POINT LOAD DEVICE)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 436.18/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.19/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 48ΚΑΝΑΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (STRATAVIEW)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.21/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.22/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ NMR 500 & NMR 600

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.23/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ESAOTE TRINGA LINEAR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 436.24/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REAL TIME PCR CFX-96 (BIORAD)

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 21 Νοέμβριος, 2019 - 09:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: