1Π/2006

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
1Π/2006
Προϋπολογισμός: 
45€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 30 Οκτώβριος, 2006 - 02:00
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ