2Π/2006

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 86 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
2Π/2006
Προϋπολογισμός: 
21 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος, 2006 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ