ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 86 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

2Π/2006

Προϋπολογισμός: 

21 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος, 2006 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Ονομασία ή τίτλος φορέα: 

ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 15/12/2006 @ 13:51