1Π/2007

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο νέο κτίριο του Διατμηματικού – Μεταπτυχιακού Προγράμματος – του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
1Π/2007
Προϋπολογισμός: 
25€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος, 2007 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ