Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο νέο κτίριο του Διατμηματικού – Μεταπτυχιακού Προγράμματος – του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

1Π/2007

Προϋπολογισμός: 

25€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος, 2007 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Ονομασία ή τίτλος φορέα: 

ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 15/12/2006 @ 13:51