208

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘ.208

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, για τη μίσθωση χώρου συνολικής έκτασης περίπου 300-400 τ.μ. πλησίον της Σχολής ΝΟΠΕ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα μετακίνησης των φοιτητών, ο οποίος θα περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας (2 αίθουσες των 30 ατόμων και 2 αίθουσες των 20 ατόμων), 2 αίθουσες για εργαστήρια Η/Υ (20 Η/Υ η κάθε μία), 3 χώρους για γραφεία καθηγητών, θέρμανση και 2 WC, στο ισόγειο ή στον 1ο όροφο ακινήτου, για τρία (3) έτη και με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Υποβολή προσφορών μέχρι τις 17-1-07 ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης Καραθεοδωρή Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης τηλ. 2310 991339).

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στις 17-1-07 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. δημόσια ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ.

Τιμή τεύχους διακήρυξης:5 €.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
208
Προϋπολογισμός: 
0€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 17 Ιανουάριος, 2007 - 02:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ