Νησίδα Η/Υ - Τμήμα Ιατρικής

Η κεντρική νησίδα Η/Υ της Σχολής περιλαμβάνει 18 Η/Υ και στεγάζεται σε χώρο του ισογείου στο νέο κτίριο της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, κοντά στη Γραμματεία της Σχολής. Λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 11.00-18.00. Την επίβλεψη της λειτουργίας της είχαν συνεργάτες που είχαν προσληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Δυστυχώς, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31.12.2005. Γίνονται προσπάθειες να βρεθούν τρόποι για την απρόσκοπτη λειτουργία της νησίδας.
Στις Κλινικές της Σχολής λειτουργεί και δεύτερη νησίδα με 9 Η/Υ. Λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 09.00-14.00. Υπεύθυνος της νησίδας των Κλινικών είναι ο επίκουρος καθηγητής Ι. Σάββας.
Για την πρόσβαση στις νησίδες, οι φοιτητές πρέπει να δημιουργήσουν τον προσωπικό λογιαριασμό τους. Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο κάθε φοιτητής πρέπει να παρουσιαστεί στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ που στεγάζεται στον 1ο όροφο του Βιολογικού. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα σχετικά δικαιολογητικά που χρειάζεστε προκειμένου να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας.
Να σημειωθεί ότι με τη δημιουργία του λογαριασμού σας, σας επιτρέπεται η χρήση ποικίλων πηγών και η πρόσβαση σε βιβλιοθήκες μέσω του Διαδικτύου που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες και έγγραφα σχετικά με τον τομέα των σπουδών σας.