Ανακοίνωση για τη συνέχιση της απεργίας των εργαζομένων στις εργολαβίες και της κατάληψης του κτιρίου διοίκησης του ΑΠΘ.

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες, αποφάσισαν σήμερα τη συνέχιση της απεργίας και της κατάληψης του κτιρίου διοίκησης του ΑΠΘ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά τις συνεχείς διαμεσολαβητικές προσπάθειες και προτάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου, οι οποίες δεν ευδοκίμησαν και παρά την έκφραση απόγνωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο.

Είναι φανερό πλέον ότι όλες οι προσπάθειες συναινετικής λύσης έχουν προσκρούσει στην αδιαλλαξία των εργαζομένων στις εργολαβίες, οι οποίοι επιμένουν να μην κατανοούν ούτε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, ούτε τη δυσχερή θέση στην οποία οδηγούν το ΑΠΘ.

Περιμέναμε από ανθρώπους που ζουν μέσα στο Πανεπιστήμιο και από το Πανεπιστήμιο, να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία και κατανόηση για τη δημόσια υγεία και την εκπαίδευση των φοιτητών μας.

Από εδώ και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Πληροφορίες-επικοινωνία