Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό και συντήρηση του οργάνου "LCMS-2010 EV"

Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας(Εργαστήριο Οργανικής Χημείας) του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. προτίθεται να καθαρίσει και να συντηρήσει το όργανο "LCMS-2010 EV".

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη τρεις(3) εργάσιμες ημέρες.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος, 2014 - 11:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία