Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας(Εργαστήριο Οργανικής Χημείας) του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. προτίθεται να καθαρίσει και να συντηρήσει το όργανο "LCMS-2010 EV".

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη τρεις(3) εργάσιμες ημέρες.

 

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος, 2014 - 11:00
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 05/09/2014 @ 11:06