Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Εργαστήριο Οργανικής Χημείας) του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. πρότιθεται να προμηθευτεί τους παρακάτω διαλύτες:

  • Acetone 320Kgs
  • Ethyl acetate 180Kgs
     
Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος, 2014 - 11:15
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 05/09/2014 @ 11:22