Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά βιβλίων, cd-rom και dvd για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά βιβλίων, cd-rom και dvd για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών, όπως δίνονται στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΤΛΩΝ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : gchatzik@ad.auth.gr.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 650ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 1 Οκτώβριος, 2014 - 15:00
Πληροφορίες - επικοινωνία