Παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 15.000,00 € (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. - 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-991399, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991133 - Υπεύθυνος: Αριστείδης Ντόμπρος) ή από τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Προϋπολογισμό Μελέτης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
15 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 8 Οκτώβριος, 2014 - 13:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991133
Φαξ: 
+30 2310 996810