ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 847ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 2 Οκτώβριος, 2014 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: