Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση ηλεκτρονικών μικροσκοπίων

Η Επιτροπή Εποπτείας Ηλεκτρονικών Μικροσκοπίων καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για:

  • Την συντήρηση των διατμηματικών ηλεκτρονικών μικροσκοπίων σάρωσης JSM840A  και JSM6390 καθώς και των μικροσκοπίων διέλευσης  JEM1010 και  JEM2011, συνολικού ποσού 6.481,76 ευρώ με ΦΠΑ.
     

    Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος για τρεις εργάσιμες ημέρες.

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 3 Οκτώβριος, 2014 - 12:00
Πληροφορίες - επικοινωνία