Δύο (2) θέσεις για εκπαιδευόμενους φοιτητές στο εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών

Το εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ανοίγει δύο (2) θέσεις για προπτυχιακούς φοιτητές από την Σχολή Θετικών Επιστημών ως εκπαιδευόμενους συνεργάτες. Η θέση απαιτεί εβδομαδιαία συμμετοχή έξι (6) έως δέκα (10) ωρών, με ειδικότητα τεχνικών πληροφορικής και διαδικτύου. Μετά από δεκάμηνη θητεία ο φοιτητής λαμβάνει σχετική βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται από το 2ο ως και το προτελευταίο έτος των σπουδών τους, να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα και να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση υπολογιστικών και διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών. Συνεκτιμώνται ακαδημαϊκές επιδόσεις, εμπειρία όπως προκύπτει από βιογραφικό, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη και τυχόν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μέχρι την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συμπληρωμένο το «Έντυπο αυτοαξιολόγησης υποψηφίου» στο εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών, στον 1ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας της ΣΘΕ, τηλ 2310998438, 997986. Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο απασχόλησης φοιτητών στο εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών Α.Π.Θ. θα δίδονται τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 17:00.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Αυτή θα δοθεί στο εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών, στον 1ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας της ΣΘΕ, σε Επιτροπή του Τμ. Μαθηματικών την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 στις 10 το πρωί.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
0ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 20 Οκτώβριος, 2014 - 17:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία