Ανακοινοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 14 Οκτωβρίου 2014)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 17.000,00 € (δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. - 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-991399, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991133 - Υπεύθυνος: Αριστείδης Ντόμπρος) ή από τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Προϋπολογισμό Μελέτης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
17 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 14 Οκτώβριος, 2014 - 13:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991133
Φαξ: 
+30 2310 99681