Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 15 Οκτώβριος, 2014 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία