Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 15 Οκτώβριος, 2014 - 12:45
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία