Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τόνερ για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

 

Η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τόνερ» για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, με προϋπολογισμό 8.150,00 € (οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Στον επισυναπτόμενο πίνακα φαίνονται τα είδη που χρειάζεται η Γραμματεία.

Παρακαλούμε οι προσφορές να υποβληθούν εντός των επόμενων 3 εργάσιμων  ημερών, στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, κ. Α. Χατζηχαριστό (τηλ.: 2310.999.057 - asteris@auth.gr) με προσδιορισμό της τιμής μονάδας κάθε είδους καθώς και του συνολικού ποσού για την ποσότητα που αναγράφεται.

Θεσσαλονίκη 10.10.2014

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
8 150ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 15 Οκτώβριος, 2014 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310.99.9057
Φαξ: 
2310.99.9293