Η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τόνερ» για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, με προϋπολογισμό 8.150,00 € (οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Στον επισυναπτόμενο πίνακα φαίνονται τα είδη που χρειάζεται η Γραμματεία.

Παρακαλούμε οι προσφορές να υποβληθούν εντός των επόμενων 3 εργάσιμων  ημερών, στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, κ. Α. Χατζηχαριστό (τηλ.: 2310.999.057 - asteris@auth.gr) με προσδιορισμό της τιμής μονάδας κάθε είδους καθώς και του συνολικού ποσού για την ποσότητα που αναγράφεται.

Θεσσαλονίκη 10.10.2014

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

8 150ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 15 Οκτώβριος, 2014 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310.99.9057

F: 

2310.99.9293
Υποβλήθηκε στις 10/10/2014 @ 15:31