Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εξοπλισμού για την Επέκταση Υποδομής Ενοποιημένου Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 400ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 17 Οκτώβριος, 2014 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία