ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά βιβλίων, cd-rom και dvd για τις ανάγκες της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως δίνονται στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΤΛΩΝ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : gchatzik@ad.auth.gr.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

3 187ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 17 Οκτώβριος, 2014 - 15:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 13/10/2014 @ 15:27