Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά βιβλίων, cd-rom και dvd για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά βιβλίων, cd-rom και dvd για τις ανάγκες της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως δίνονται στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΤΛΩΝ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : gchatzik@ad.auth.gr.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
3 187ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 17 Οκτώβριος, 2014 - 15:00
Πληροφορίες - επικοινωνία