Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Φοιτητική Εβδομάδα 2019 – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε:

  • στο σύνδεσμο 'Στοιχεία Επικοινωνίας' να εισάγετε τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου που θα εκπροσωπεί την ομάδα σας
  • στο σύνδεσμο 'Στοιχεία Πρότασης' να προσθέσετε τα στοιχεία της πρότασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 31/03/2019 23:59