Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε:

  • στο σύνδεσμο 'Στοιχεία Επικοινωνίας' να εισάγετε τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου που θα εκπροσωπεί την ομάδα σας
  • στο σύνδεσμο 'Στοιχεία Πρότασης' να προσθέσετε τα στοιχεία της πρότασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 31/03/2019 23:59

Στοιχεία Επικοινωνίας
Στοιχεία πρότασης
Δίνουμε προτεραιότητα στους χώρους εντός του ΑΠΘ.
Αναφέρετε έως και τρεις μεταξύ 13/05/2019 και 31/05/2019 με βάση τη διαθεσιμότητα της ομάδας σας.

Τα δεδομένα που υποβάλλετε θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για το συγκεκριμένο σκοπό.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας σας.