Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε:

  • στο σύνδεσμο 'Στοιχεία Επικοινωνίας' να εισάγετε τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου που θα εκπροσωπεί την ομάδα σας
  • στο σύνδεσμο 'Στοιχεία Πρότασης' να προσθέσετε τα στοιχεία της πρότασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 13/03/2018 23:59